Instructievideo’s asbest

In deze video’s wordt in hoofdlijnen inzicht gegeven in de procedures die uitgevoerd worden tijdens asbest werkzaamheden. Het betreft echter geen volledige weergave van alle handelingen.

Decontaminatieprocedure met achterlating filter

Afvaluitsluisprocedure + calamiteit

Inplakken en in gebruik nemen van onderdrukmachine

Aansluiten watermanagementsysteem