Toegangseisen DAV2 examen per 1 maart 2017 gewijzigd

Terugblik 2016 DAV1 naar DAV2 traject

In de praktijk bleek in 2016 dat het vrijwel onmogelijk was om de pakuren in 6 maanden te realiseren. De pakuren waren enkel ingericht op containment werkzaamheden. Voor veel kandidaten gold dat het aantal uren niet te halen was binnen de geldigheidsduur van het DAV1 certificaat, waardoor men noodgedwongen het hele traject opnieuw moest starten.

De toegangseisen voor het examen DAV2 zijn per 1 maart 2017 gewijzigd

De wijziging van de toegangseisen DAV2 bestaan uit een versoepeling van de geldigheid van het DAV1 certificaat en de te herverdeling van de pakuren. De DAV2 examen kandidaat moet aantoonbare praktijkervaring hebben. De ervaring moet zijn opgedaan bij een (proces) gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Versoepeling geldigheid DAV1 certificaat

Om deel te nemen aan het DAV2 examen moet u in bezit te zijn van een geldig DAV1 certificaat. Of het certificaat mag op de dag van het examen niet langer dan drie maanden verlopen zijn.

Pakuren en op te bouwen praktijkervaring

Om de kandidaten in de gelegenheid te stellen om de praktijkervaring te kunnen afronden, is de toegangseis voor het examen DAV2 gewijzigd.

Bij de herverdeling van de pakuren is gekeken naar wat de DAV-er allemaal moet kunnen wanneer hij het DAV2 examen haalt. Niet alleen pakuren zijn belangrijk. Denk aan bijvoorbeeld het opbouwen van het containment of het aansluiten van een watermanagement systeem. Ook op dit vlak is het belangrijk om praktijkervaring op te doen. Deze praktijk opbouw sluit beter aan bij het leren van het vak.

De examen eist stelt:

  • 120 pakuren waarvan minimaal 30 uur containment werkzaamheden
  • de pakuren moeten zijn verdeeld over minimaal 40 dagen met tenminste 1 pakuur per dag
  • de DAV1 opdrachten set moet volledig zijn ingevuld.