Terug

Aansprakelijkheid Werkgever (Asbest)beroepsziekten Cursus

De werkgever draagt een zware zorgplicht voor de gezondheid van zijn personeel: hij moet hen beschermen tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten. Maar wat houdt dat concreet in? Wanneer heb je als werkgever aan die zorgplicht voldaan (en ben je niet aansprakelijk) en wanneer niet? Hoe ver reikt het begrip ‘personeel’ eigenlijk – wie valt daar onder? Hoe ga je verstandig om met bewijs? Hoe voorkom je schadeclaims van personeel en hoe ga je ermee om als je ze hebt? Wat betekent verjaring?

Resultaat van de cursus Aansprakelijkheid Werkgever (Asbest)beroepsziekten
Na het volgen van deze cursus is de cursist in staat om een arbobeleid te hanteren dat gericht is op het voorkomen van aansprakelijkheid voor beroepsziekten, zowel algemeen als ook met specifieke betrekking tot asbestziekten.

Voor wie?
De cursus Aansprakelijkheid werkgever (asbest)beroepsziekten is geschikt voor iedereen die beroepsmatig arbobeleid maakt inzake asbest (of andere schadelijke stoffen) of daarvoor verantwoordelijk is. Met name moet worden gedacht aan directie en HR-personeel in de bouw, renovatie, sloopaanneming, en installatiebranche, woningbouwverenigingen, asbestonderzoeksbureaus, etc. De cursus richt zich op cursisten met weinig juridische achtergrondkennis en is bij uitstek gericht op de praktijk.

 

  • 0,5 dag
  • 08:30 - 12:00 uur
  • Opleidingsniveau HBO/HAVO/VWO
  • Lunch € 10 p.p. (niet bij cursusprijs inbegrepen)
  • Verklaring van deelname
€ 300,00
cursusprijs pp excl BTW

– De verlangde kennis van de werkgever over beroepsziekten
– De zorgplicht voor de werkplek
– De zorgplicht voor (ingeleend) personeel en zzp’ers
– Zorgvuldig omgaan met bewijs
– Inschatten van de eigen aansprakelijkheidspositie
– Zorgvuldig omgaan met claims
– Schadevergoeding
– Verjaring en andere verweren

Deze cursus wordt afgesloten met een verklaring van deelname.

Mr. dr. Yvonne Waterman is gepromoveerd en gespecialiseerd in dit onderwerp. Aan de hand van vele nuttige praktijkvoorbeelden legt zij op heldere wijze uit hoe de civiele werkgever zelf zijn feitelijke en juridische positie als werkgever kan inschatten en beschermen.