Terug

DLP Cursus (Desk. Leidinggevende proj. verontreinigde grond) CROW 400

Bij het werken in en met verontreinigde grond is het belangrijk dat er aandacht is voor veiligheid en gezondheid. De eisen aan de DLP zijn met de nieuwe CROW 400 publicatie vernieuwd.

De DLP opleiding is praktisch van aard en gericht op risico gericht werken. Een DLP kan leidinggeven, heeft na de opleiding kennis van veiligheidsklassen en wettelijk vereiste pakketten van maatregelen en kan deze metingen uitvoeren. U mag na de opleiding aan het werk in de ‘Oranje’ en ‘Rood niet vluchtig’ klassen.

Voor de klasse ‘Rood vluchtig’ en ‘Zwart’ is de opleiding DLP-R van toepassing.

Resultaat van de DLP cursus

Na de opleiding bent u in staat om te werken in en met verontreinigde grond. U kunt zelfstandig veiligheidsmaatregelen treffen en deze op- en afschalen passend bij de risico’s die het met zich meebrengt.

Wanneer u het (instituut)examen gehaald met een voldoende dan ontvangt u van ons het BME Opleidingen DLP certificaat en pasje conform de eisen vanuit de CROW 400 met een geldigheidsduur van vijf jaar.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor:

 • opdrachtgevers, aannemers (leidinggevenden, opzichters, calculators, projectleiders)
 • gemeenten en provincies (toezichthouders, opzichters, projectleiders)
 • medewerkers van ingenieursbureaus en milieuadviesbureaus (monsternemer)
 • 2 cursusdagen met aansluitend examen
 • 08:00 - 16:00 uur
 • Opleidingsniveau MBO
 • Lunch € 10 p.p. per dag (niet bij cursusprijs inbegrepen)
 • Instituutsexamen, bij prijs inbegrepen
 • Subsidie via OOM, Colland en OTIB
€ 563,00
cursusprijs pp excl BTW
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en voorzieningen
 • Arbo- en milieuwetgeving
 • Veiligheidsklassen
 • V&G plannen
 • Rolverdeling opdrachtgever, opdrachtnemer, DLP
 • Uitvoering van metingen: luchtkwaliteit, gebruik van apparatuur

De DLP cursus van BME Opleidingen wordt afgesloten met een instituutsexamen conform de CROW 400. Dit theorie-examen vindt aansluitend op de cursus plaats. Indien de cursist slaagt, ontvangt hij/zij een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar. Dit certificaat voldoet aan de eisen uit de CROW 400 publicatie.

Kijk op deze pagina voor meer informatie omtrent het DLP examen, eventueel examineringsschema en de annuleringsvoorwaarden.

 

Latere opties
Locatiesepokt
NIEUWEGEIN 
15 okt - 16 okt
ROTTERDAM