Terug

Zaterdag Cursus DTA (Desk. Toezichthouder Asbestverw.)

Tijdens deze vierdaagse zaterdag cursus DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering) leert de cursist zelfstandig uitvoering te geven aan- en toezicht te houden op alle activiteiten rondom een asbestsanering. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de SC-510 en ontvangt daarna het persoonscertificaat.

Examen
Ga voor informatie over het examen naar examen DTA

 • 4 dagen + 0,5 dag examen
 • 08:00 - 16:00 uur
 • Opleidingsniveau MBO, DAV of DAV2
 • bij de cursus inbegrepen
 • Examen € 955 p.p. zaterdag/€ 860 weekdag (niet bij cursusprijs inbegrepen)
 • Subsidie via OOM, STOOF, Colland en OTIB
€ 1204,00
cursusprijs pp excl BTW
 • Soorten, eigenschappen en toepassing van asbest(houdende materialen)
 • Gezondheidsrisico’s
 • Wettelijke regelingen
 • Visuele inspectie en metingen
 • Werkplannen, werkprocedures
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ademhalingsbeschermingsapparatuur
 • Technische en organisatorische maatregelen, risicobeheersing
 • Containment, ventilatie, filters, vervanging, beveiliging, onderdrukventilatieapparatuur
 • Decontaminatie-unit
 • Eindschoonmaak
 • Arbeidshygiënische strategie
 • Behandelingsmethoden van asbest en asbestafval
 • Omgaan met certificatie
 • Instrueren, leidinggeven en toezicht houden
 • Verschillende praktijkoefeningen

De DTA-cursussen van BME Opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend examen DTA, dat voldoet aan de SC-510 richtlijn. Een onafhankelijk exameninstituut neemt het examen af, dat plaatsvindt op dezelfde locatie als de cursus.

Voorleesexamen/dyslexie
Het is niet mogelijk om een voorleesexamen of mondeling examen af te leggen.
Kandidaten met dyslexie kunnen gebruik maken van de examenopgaven op A3-formaat. Hiervoor geldt geen toeslag. Wel dient dit vooraf bij het exameninstituut kenbaar te worden gemaakt.
Kandidaten met dyslexie kunnen een verlengd examen aanvragen. Hierbij krijgt de kandidaat meer tijd voor het examen: 150% van de reguliere tijd voor het theorie-examen. Voor een verlengd examen geldt geen toeslag. Wilt u een verlengd examen aanvragen, dan heeft u een door een arts afgegeven dyslexieverklaring nodig.

Voor de cursus DTA gelden entree-eisen:

 • In het bezit van een DAV certificaat dat is afgegeven voor 1 maart 2016.
 • In het bezit van een DAV2 certificaat geldig op de datum van het afleggen van het examen of niet langer dan 1 jaar verlopen.
 • Aantoonbaar minder dan 1 jaar voor het afleggen van het examen een facefit-test heeft uitgevoerd.
 • Een masker met het juiste model en de goede maat tot beschikking.
 • Tweede deel van het online instructieprogramma adembescherming afgerond te hebben en in het bezit van het certificaat.
 • U mag niet opgenomen zijn in de lijst van certificaathouders die zijn ingetrokken en welke lijst deel uit maakt van het certificaatregister.
 • Definitieve inschrijvingen voor het examen zijn alleen mogelijk wanneer alle certificaten 5 werkdagen voor de examendatum zijn ingediend.