Terug

Zaterdag Cursus herhaling DTA (Desk. Toezichthouder Asbestverw.)

Resultaat van de cursus
Na de tweedaagse zaterdag  cursus Herhaling DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijderaar) heeft de cursist zijn kennis rondom het uitvoeren van en het toezicht houden op een asbestsanering opgefrist. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de SC-510.

Voor wie?
Bedrijfsleiders, uitvoerders, hoofduitvoerders, inspecteurs, voorlieden en werkvoorbereiders van asbestwerkzaamheden, die reeds in het bezit zijn van het DTA-certificaat en die bijgeschoold dienen te worden rond de nieuwste technische ontwikkelingen en gewijzigde inzichten in wet- en regelgeving.

Examen
Ga voor informatie over het examen naar examen DTA

 • 2 cursusdagen + 0,5 dag examen
 • 08:00 - 16:00 uur
 • Opleidingsniveau DTA
 • bij de cursus inbegrepen
 • Examen € 955 p.p. zaterdag/€ 860 weekdag (niet bij cursusprijs inbegrepen)
 • Subsidie via OOM, STOOF, Colland en OTIB
€ 680,00
cursusprijs pp excl BTW
 • wettelijke regelingen
 • werkplannen, werkprocedures
 • technische maatregelen
 • organisatorische maatregelen, risicobeheersing
 • arbeidshygiënische strategie
 • behandelingsmethoden van asbest en asbestafval
 • communicatie en instructiemethodieken toezicht houden
 • andere risico’s bij asbestwerkzaamheden
 • beoordelingsrichtlijn SC-530
 • certificering
 • verschillende praktijkoefeningen
 • decontaminatieprocedure
 • transitroute

De DTA-cursussen van BME Opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend examen DTA, dat voldoet aan de SC-510 richtlijn. Een onafhankelijk exameninstituut neemt het examen af, dat plaatsvindt op dezelfde locatie als de cursus.

Voorleesexamen/dyslexie
Het is niet mogelijk om een voorleesexamen of mondeling examen af te leggen.
Kandidaten met dyslexie kunnen gebruik maken van de examenopgaven op A3-formaat. Hiervoor geldt geen toeslag. Wel dient dit vooraf bij het exameninstituut kenbaar te worden gemaakt.
Kandidaten met dyslexie kunnen een verlengd examen aanvragen. Hierbij krijgt de kandidaat meer tijd voor het examen: 150% van de reguliere tijd voor het theorie-examen. Voor een verlengd examen geldt geen toeslag. Wilt u een verlengd examen aanvragen, dan heeft u een door een arts afgegeven dyslexieverklaring nodig.
Annuleringsvoorwaarden

Indien de annulering binnen 5 werkdagen voor de examendatum plaatsvindt, wordt het volledige examenbedrag in rekening gebracht.
Indien de annulering tussen 10 werkdagen en 5 werkdagen voor de examendatum plaatsvindt, wordt  € 385,00 p.p. in rekening gebracht.
Annulering voor 10 werkdagen voor de examendatum, is kosteloos.